Cháo Tôm Cua


Chia Sẻ

Mô Tả Chi Tiết

Cháo tôm cua = cháo + tôm + cua

Crab and shrimp congee.