Thiên Lý Xào Tỏi


Chia Sẻ

Mô Tả Chi Tiết

Thiên lý xào tỏi là sự kết hợp hòa quyện giữa các nguyên liệu sau:

+ Bông thiên lý 

+ Tỏi 

Stir fried tokin flower with garlic .

Có thể bạn sẽ thích