Cua Lột Xốc Tỏi


Chia Sẻ

Mô Tả Chi Tiết

Cua lột sốt tỏi = cua lột + tỏi

Fried Soft shell crab witn garlic.